Kategorie
Aktualności

XXXI OPOLSKIE DNI ELEKTRYKI 14.03.2023

W dniu 14.03.2023 r. w Auli Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej odbyła się XXXI Konferencja „Opolskie Dni Elektryki”. Impreza organizowana przez Zarząd Opolski SEP odbywa się pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej. Jej głównym celem jest propagowanie wśród młodzieży, społeczności lokalnej oraz instytucji i zakładów przemysłowych zagadnień związanych z ogólno rozumianą elektryką.

Ponieważ jednym z głównych organizatorów jest działające przy Politechnice Opolskiej Koło SEP – Opolskie Dni Elektryki są również okazją dla młodzieży szkól średnich województwa opolskiego na zapoznanie się z możliwościami kontynuowania nauki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, który w tym dniu udostępnia zwiedzają-cym swoje laboratoria i sale wykładowe.

Aula Politechniki Opolskiej podczas XXXI ODE
Aula Politechniki Opolskiej podczas XXXI ODE

Podobnie jak w latach ubiegłych Konferencję poprowadził Wiceprezes Zarządu Opolskiego Oddziału SEP dr hab. inż. Ryszard Beniak, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz uczestników konferencji.
W imieniu władz Politechniki Opolskiej konferencję otworzył prodziekan uczelni prof. dr. hab. Tomasz Boczar, który witając uczestników życzył wszystkim.

Prorektor Politechniki Opolskiej  prof. dr hab. To-masz Boczar wita uczestników XXXI ODE
Prorektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. To-masz Boczar wita uczestników XXXI ODE

Pierwszy z wygłoszonych referatów na Opolskich Dniach Elektryki przedstawił Dziekan Wy-działu Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Andrzej Cichoń, który zaprezentował ofertę kształcenia na kierowanym przez siebie Wydziale. Z bardzo bogatej oferty edukacyjnej mogą korzystać absolwenci szkół średnich mając możliwość rozwoju w bardzo wielu dyscyplinach naukowych, licznych kołach naukowych a co najważniejsze absolwenci Politechniki bardzo szybko znajdują pracę w wielu dziedzinach przemysłu.
Pierwszy z referatów naukowych na ODE wygłosił dr inż. Janusz Kołodziej pt „Modelowanie przekładni magnetycznych – oddziaływania lokalne, naciągi magnetyczne we współosiowej przekładni magnetycznej”. Podczas wykładu przedstawione zo-stały zagadnienia związane z bezdotykową transmisją i transformacją energii mechanicznej. Omówione zo-stały też prototypy i modele numeryczne przekładni magnetycznych oraz ich zastosowanie.
Kolejny referat wygłosili mgr inż. Bartłomiej Klin, dr inż. Joanna Rut oraz dr hab. inż. Michał Pod-pora pt. „Roboty humanoidalne Pepper i NAO”. W swoim wystąpieniu autorzy przedstawili możliwości wykorzystania robotów humanoidalnych w codziennym życiu człowieka oraz algorytmy sterowania i uczenia się tego typu robotów.

Wykład „Roboty humanoidalne Pepper i NAO”

Kolejnymi zaproszonymi na konferencje prelegentami byli Wojciech Wałach oraz Paweł Mońka z firmy ELEMONT S.A., którzy zaprezentowali referat na temat „Wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych jako krok kierunku dekarbonizacji”.
W swoim referacie autorzy zaprezentowali przyszłość w jaką podąża energetyka w Polsce w związku z procesami odchodzenia od paliw kopalnych i potrzebą rozwoju energetyki odnawialnej, magazynów energii oraz pracą układów skojarzonych.

Prelekcja przedstawiciela firmy ELEMONT

Następny referat przygotowany został przez pracowników Pracowni Historycznej SEP przy Politechnice Opolskiej prof. dr hab. inż. Jerzego Hickiewicza, dr Piotra Rataja i dr Przemysława Sadłowskiego na temat „Początków lwowskiej elektrotechniki – elektryfikacji, stowarzyszenia oraz szkolnictwa wyższego”. W referacie autorzy zaprezentowali historię rozwoju elektrotechniki na dawnych ziemiach polskich a szczególnie na Politechnice Lwowskiej.

Referat historyczny na temat początków lwowskiej Politechniki
Referat historyczny na temat początków lwowskiej Politechniki

XXXI Opolskie Dni Elektryki zakończyły referaty laureatów konkursu prac dyplomowych absolwentów Politechniki Opolskiej wygłoszone przez mgr inż. Dawida Pawusia pod tytułem „System automatyzacji z wizualizacją procesu nasypu cementu dla terminalu załadowczego cementowni Odra S.A.”, której promotorem był dr inż. Paweł Majewski oraz inż. Szymona Różalskiego pod tytułem „Projekt walcowej przekładni magnetycznej”, której promotorem był dr hab. inż. Marcin Kowol, prof. PO.
W pierwszej pracy przedstawiono projekt automatyzacji załadunku cementu z wykorzystaniem sterowników PLC obejmujący zmiany w procesie sterowania całego procesu. W drugiej pracy scharakteryzowano magnesy trwałe stosowane w przekładniach magnetycznych oraz wyznaczono i porównano charakterystykę momentu magnetycznego w funkcji kąta położenia wirnika przy zmianie szczeliny.

Referat laureata konkursu prac dyplomowych inż. Szymona Różalskiego

XXXI Opolskie Dni Elektryki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ponad 350 osób, przedstawicieli przemysłu, uczelni, władz samorządowych Opola, zaproszonych gości oraz młodzieży szkolnej a i akademickiej. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchiwali referatów wygłoszonych na Konferencji oraz mogli dodatkowo zwiedzić obiekty Politechniki Opolskiej, które w tym dniu były otwarte dla wszystkich chętnych.
Swoje stoisko podczas XXXI ODE przygotowali również studenci zrzeszeni w Kołach naukowych działających na Politechnice Opolskiej.

Losowanie nagród wśród uczestników konferencji przez przedstawicieli firmy ELEMONT

Jak co roku wśród uczestników konferencji rozlosowano atrakcyjne nagrody w postaci dwóch tabletów ufundowane przez Opolski Oddział Stowarzyszenie Elektryków Polskich.