Władze Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole wybrane na kadencję 2017-2021 podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 16.11.2017 r.:

Rafał Kurzywilk – Prezes Zarządu
e-mail: rafal.kurzywilk@sep26.opole.pl
tel. kom. +48 661 890 788

Artur Tokarczyk – Wiceprezes Zarządu
Benon Soppa – Sekretarz
Mirosław Maciąg – Skarbnik
Tomasz Grzebielec – Członek Zarządu
Dariusz Łoziński – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Dariusz Lewicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Czech – Członek Komisji
Grzegorz Czioska – Członek Komisji