Kategorie
Aktualności

XXIX Opolskie Dni Elektryki

W dniu 26.03.2019 r. w auli Politechniki Opolskiej odbyły się  kolejne już XXIX Opolskie Dni Elektryki. Ta cykliczna impreza organizowana jest corocznie przez Zarząd Opolski SEP oraz Politechnikę Opolską i ma na celu propagowanie wśród młodzieży, społeczności lokalnej oraz instytucji i zakładów przemysłowych zagadnień związanych z ogólnorozumianą elektryką.

Ponieważ jednym z głównych organizatorów jest Politechnika Opolska i działające przy niej Koło SEP  –  Opolskie Dni Elektryki są również okazją dla młodzieży szkól średnich i gimnazjalnych na zapoznanie się z możliwościami kontynuowania nauki  na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, który w tym dniu udostępnia zwiedzającym swoje laboratoria i sale wykładowe. Podobnie jak w latach ubiegłych Konferencję poprowadził Wiceprezes Zarządu Opolskiego Oddziału SEP dr hab. inż. Ryszard Beniak, który na wstępie przywitał zaproszonych gości oraz życzył wszystkim owocnych obrad.

W
Prezes SEP Piotr Szymczak wita zgromadzonych na ODE

W pierwszej części Konferencji władze Politechniki Opolskiej wręczyły pamiątkowy medal im. Prof. Antoniego Plamitzera dla firmy Elemontz Opola za szczególną współpracę z uczelnią. XXIX Opolskich Dni Elektryki zostały zorganizowane w duchu propagowania szeroko rozumianej elektromobilności. 

Pierwszy z wygłoszonych referatów, przedstawiony przez dr hab. inż. Andrzeja Cichonia, dotyczył oferty kształcenia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, który wraz ze swoimi współpracownikami z Pracowni Historycznej SEP, przedstawił historię powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kolejny referat wygłosił  prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka z Politechniki Śląskiej, który w swoim wystąpieniu omówił budowę silników elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi i możliwość ich zastosowania w samochodach elektrycznych. Po wystąpieniu prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinki głos zabrał  dr inż. Andrzej Przytulski, który przedstawił sylwetkę Michała Doliwo-Dobrowolskiego – pioniera elektromobilności. Bardzo ciekawy referat wygłosił również mgr inż. Łukasz Bancarzewski  z firmy Siemens Sp. z o.o., który omówił rolę magazynów energii w kontekście systemów ładowania pojazdów elektrycznych na przykładzie doświadczeń i gotowych aplikacji firmy Siemens. Kolejny referat związany z szeroko rozumianą tematyką elektromobilności wygłosił Przemysław Wądko z firmy Enduro Electric, mówiąc o prawdach i mitach związanych z użytkowaniem różnego rodzaju rowerów i pojazdów elektrycznych. XXIX Opolskie Dni Elektryki zakończyły referaty laureatów konkursu prac dyplomowych wykonanych na Politechnice Opolskiej wygłoszone przez panów Tomasza Waliczka i  Daniela Rataja.

XXIX Opolskie Dni Elektryki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział  ponad 400 osób, przedstawicieli przemysłu, uczelni, władz samorządowych Opola i sąsiednich miast, oraz młodzież szkolna i akademicka. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchiwali referatów co potwierdzała dyskusja, która powstawała każdorazowo po ich zakończeniu. Uczestnicy Konferencji chętnie odwiedzili obiekty Politechniki Opolskiej, które w tym dniu były otwarte dla wszystkich chętnych. Swoje stoisko podczas XXIX ODE przygotowali studenci zrzeszeni w międzynarodowej organizacji IEEE. W holu auli swoją najnowszą ofertę prezentowały firmy Siemens Sp. z o.o. oraz Enduro Electric wraz z OVERFLY, producentem rowerów hybrydowych. Całość Konferencji uświetnił dealer BMW Sikora Opole, który zaprezentował i udostępnił do jazd testowych  samochody elektryczne BMW i3.

Jedną z atrakcji Konferencji był konkurs sponsorowany przez firmę Siemens Sp. z o.o., która ufundowała cenne nagrody. Ponadto wśród uczestników rozlosowano vouchery na całodzienne wycieczki rowerami elektrycznymi ufundowane przez firmę Enduro Electric oraz koszulki ufundowane firmę BMW Sikora Opole.