Kategorie
Aktualności

Obchody 45-lecia Koła SEP przy Elektrowni Opole

W dniu 31.05.2023 odbyły się uroczyste obchody 45-lecia działalności Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: kol Leszek Kosiorek – prezes Oddziału Opolskiego SEP, kol Ryszard Beniak – członek Zarządu Głównego SEP- w-ce prezes Oddziału, kol. Arkadiusz Jurczakiewicz – członek Zarządu Głównego SEP, Mirosław Pietrucha – dyrektor Oddziału Elektrownia Opole PGE GiEK, Edward Ziaja – Prezes Oddziału Wrocławskiego SEP, Paweł Klisz – przedstawiciel sponsora firmy Siemes sp. z o.o. oraz członkowie zarządu Oddziału Opolskiego SEP.

Jubileuszowe obchody były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom Koła nr 26. Srebrną OH NOT otrzymał kol. Zbigniew Ławrowski, szafirową odznakę SEP otrzymali koledzy Benon Soppa i Mirosław Maciąg, złotą OH SEP otrzymał kol. Artur Tokarczyk, srebrną OH SEP otrzymał Grzegorz Czioska. Ponadto Złotą Odznakę Honorowa SEP otrzymało Koło nr 26 przy Elektrowni Opole.

Wyróżnieni działacze Kola SEP nr 26 przy Elektrowni Opole

Podczas spotkania uhonorowano również pamiątkowymi statuetkami pierwszego prezesa Koła kol. Bernarda Kopca oraz wieloletniego prezesa kol . Adama Antkowiaka.

Pamiątkowe statuetki dla pierwszego prezesa Koła kol. Bernarda Kopca (drugi z prawej) oraz wieloletniego prezesa kol. Adama Antkowiaka (drugi z lewej)

Podczas spotkania krótki rys historyczny Koła nr 26 oraz jego plany na przyszłość przedstawił aktualny prezes kol. Rafał Kurzywilk.

Prezes Koła nr 26 kol. Rafał Kurzywilk przedstawia jego historię i zadania na przyszłość

Podczas spotkania wygłoszono okolicznościowe prelekcje. Referaty na temat Patrona roku 2023 Polskich Elektryków prof. Tadeusza Malarskiego oraz pierwszej elektrowni na terenie miasta Opola wygłosił dr Przemysław Sadłowski przedstawiciel pracowni historycznej SEP.
Prelekcje wygłosili również przedstawiciele firmy Siemens. Referat nt. „Narzędzi do projektowania instalacji Simaris Design oraz rozdzielnic Sivacon” wygłosił Paweł Kliszcz, referat nt. „Wyłączników oraz styczników SN” wygłosił Aleksander Wasio a referat pt „SIPROTEC 5 i SICAM – nowoczesne urządzenia automatyki zabezpieczeniowej i stacyjnej „ wygłosił Maciej Orłoś.

Referat wygłasza Paweł Kliszcz przedstawiciela firmy Siemens

Uroczystość uświetnił występ artystyczny tancerzy z Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim, którzy zaprezentowali pokazy tańca towarzyskiego różnych stylów. Jak zwykle tego rodzaju uroczystości były okazją do wielu wspomnień, m.in. pierwszy prezes kol. Bernard Kopiec przypomniał jak powstało Koło SEP przy Elektrowni Opole w 1978 roku i z jakimi problemami na początku musiał się borykać. W rozmowach dyskutowano również o teraźniejszości i przyszłości organizacji.

Pokaz tańca towarzyskiego