Kategorie
Aktualności

Jubileusz 45-lecia Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole

Artykuł o 45-cio leciu działalności Koła SEP nr 26, który ukarze się w najbliższych Śląskich Wiadomościach Elektrycznych.

Jubileusz 45-lecia Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole.

W 2023 roku Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole obchodziło swoje 45-te urodziny. Z tej okazji w dniu 31 maja 2023 roku odbyło się uroczyste zebranie Zarządu Oddziału Opolskiego SEP, podczas którego świętowano jubileusz 45-lecia działalności Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole. Do udziału w uroczystości oprócz Członków Zarządu Oddziału Opolskiego SEP oraz Członków Koła SEP nr 26 zaproszono również Prezesów Kół zrzeszonych w Oddziale Opolskim, Prezesów Zarządów Oddziałów sąsiadujących z Oddziałem Opolskim, przedstawicieli Zarządu Głównego oraz przedstawicieli Członka wspierającego – PGE GiEK SA Oddziału Elektrowni Opole. Wśród zaproszonych gości znalazł się również jeden z założycieli i pierwszy prezes Koła SEP nr 26 kolega Bernard Kopiec, który w swoich wspomnieniach przybliżył zgromadzonym okoliczności powstania Koła SEP przy Elektrowni Opole. Miało to miejsce w 1978 roku, niedługo po pojawieniu się pierwszych elektryków na placu budowy, mającej powstać w Brzeziu pod Opolem elektrowni. W Oddziale Opolskim SEP, które w tym czasie obchodziło jubileusz 30-lecia swojego istnienia, zrzeszonych było 750-ciu członków zwyczajnych w 25-ciu Kołach i 12-tu członków zbiorowych/wspierających. Nowo powstałemu Kołu SEP przy Elektrowni Opole nadano kolejny wolny numer tj. 26. Pierwszy Prezes, kolega Bernard Kopiec, sprawował swoją funkcję do końca kadencji kończącej się w roku 1981. Kolejnymi Prezesami kolejno byli: Grzegorz Majka (1982-1985), Tadeusz Sokołowski (1986-1989), Ireneusz Wesołowski (1990-1995) i Adam Antkowiak (1996-2005). Począwszy od kadencji 2006-2009 do nadal funkcję Prezesa Koła nr 26 przy Elektrowni Opole pełni kolega Rafał Kurzywilk.
Koło z różną intensywnością, najczęściej uzależnioną od tempa budowy elektrowni, działa nieprzerwanie od chwili powołania w 1978 roku do dzisiaj. W pierwszej dekadzie swojej działalności Koło zrzeszało od 20-tu do 40-tu Członków. Ogólnopolski kryzys działalności stowarzyszeniowej, który miał miejsce w pierwszej dekadzie lat 90-tych w połączeniu z intensywnymi pracami przy budowie i przekazaniu do eksploatacji Elektrowni Opole nie pozostał bez wpływu na liczbę Członków Koła nr 26, które w roku 1996 liczyło tylko 18-tu członków. Jednak począwszy od roku 1997 Koło podobnie jak całe Stowarzyszenie Elektryków Polskich przełamało impas i zaczęło rozwijać swoją działalność, co skutkowało wzrostem ilości Członków zrzeszonych w Kole przy Elektrowni Opole. Najpierw liczba zrzeszonych osób wzrosła do 25-ciu osób, aż do osiągnięcia w szczycie przypadającym na pierwszą dekadę XXI wieku 62 Członków. W chwili obecnej Koło liczy 47 Członków, co związane jest między innymi ze wzmożoną migracją pracowników, spowodowaną przemianami gospodarczymi zachodzącymi w Polsce oraz przejściami na emeryturę długoletnich Członków Koła. Oba te czynniki często skutkują zmianą miejsce zamieszkania, a w konsekwencji utratą kontaktu przez dotychczasowych Członków z Kołem SEP nr 26. W ostatnich latach zauważalne jest powolnie rosnące zainteresowanie członkostwem w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i napływ osób młodych, chcących rozwijać się i działać w stowarzyszeniu.
Główna działalność Koła polega na propagowaniu szeroko rozumianej elektrotechniki poprzez organizację różnego rodzaju szkoleń, prelekcji, seminariów i konferencji naukowych i technicznych. Organizowane przez Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole spotkania mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć nie tylko członkowie SEP, ale również niezrzeszeni w SEP zainteresowani tematyką pracownicy kadry inżynieryjno-technicznej PGE GiEK SA Oddziału Elektrowni Opole. Często w organizowanych szkoleniach, prelekcjach, seminariach czy konferencjach biorą udział również zaproszeni goście związani z szeroko pojęta elektryką nie będący pracownikami Elektrowni Opole, ale w różny sposób z nią związani. Ważnym elementem działalności Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole jest organizowanie wyjazdów technicznych do zakładów z różnych gałęzi przemysłu, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Kontakty pomiędzy członkami SEP pracującymi w różnych zakładach pracy znacząco ułatwiają możliwość odwiedzenia tych zakładów, zapoznaniem się z ich specyfiką i rozwiązaniami technicznymi w nich funkcjonującymi. Daje to możliwość zapoznania się z nowymi technologii implementowanymi w różnych gałęziach przemysłu oraz pozwala na rozwój zawodowy oraz światopoglądowy Członków Koła. Wyjazdy techniczne odbywają się średnio dwa-trzy razy w roku. Jak już wspomniano wcześniej głównym celem takich wizyt jest rozwijanie horyzontów, podnoszenie wiedzy i świadomości technicznej, a przez to kwalifikacji zawodowych uczestników wyjazdów. W ostatnich dwóch dekadach działalności Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole osoby zrzeszone miały okazję odwiedzić m.in. elektrownie atomowe we Francji, Czechach i Szwajcarii, elektrownie konwencjonalne we Francji, Niemczech, Ukrainie (nie wspominając o większości elektrowni w Polsce), elektrownie wodne i szczytowo-pompowe w Polsce, Cechach i Szwajcarii. Zorganizowane zostały również wizyty w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego na terenie Polski jak również w hutach i zakładach górniczych KGHM Polska Miedź SA. Niejednokrotnie wizyty takie powiązane były z możliwością zobaczenia „najdalszych” zakątków tych zakładów – zjazdy na głębokości sięgające 1000 metrów pod powierzchnię ziemi, czy na „samo dno” wyrobiska kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Członkowie Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole chętnie zwiedzają również zakłady produkcyjne z innych branż przemysłu ciężkiego i lekkiego. W ostatnich dwóch dekadach udało się odwiedzić między innymi kilka fabryk związanych z produkcją samochodów, zarówno w Polsce (Opel w Gliwicach, Fiat w Tychach czy Toyota w Wałbrzychu) jak również poza granicami kraju. Najbardziej spektakularny był wyjazd do fabryki samochodów firmy Porsche w Lipsku, podczas którego oprócz zwiedzania linii produkcyjnej uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość odbycia na torze fabrycznym jazd testowych samochodami tej marki. Rozwiązania z szeroko pojętej elektrotechniki/automatyki/informatyki implementowane są w każdej branży przemysłu, więc wybierając cele na swoje wizyty Koło SEP nr 26 nie ogranicza się do konkretnych branż przemysłu, a wręcz odwrotnie im branża „dalsza” od energetyki to prawdopodobieństwo zapoznania się z odmiennymi rozwiązaniami technicznymi od tych znanych Członkom Koła SEP nr 26 z ich zakładu pracy jest większa.

Wyjazd do Elektrowni Temelin (Czechy)
Wizyta w Elektrowni atomowej GOSGEN (Szwajcaria)
W fabryce ELSTA – Wieliczka
W zakładach produkcyjnych SIEMENS

Kolejnym obszarem działalności Koła SEP nr 26 jest przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek technicznych po jednej z największych i najnowszej elektrowni konwencjonalnej w Polsce, jaką jest PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole. Przy każdej możliwej okazji, zarówno przyjmując odwiedzających jak również odwiedzając inne zakłady pracy, Członkowie Koła promują swój macierzysty zakład pracy, który jest również członkiem wspierającym Koła. Za długoletnie wspieranie działalności stowarzyszeniowej PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole otrzymał Złotą Odznakę Honorowa SEP a w 2019 roku okolicznościowy Medal 100-lecia SEP.
Działalność Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole jest zauważalna zarówno w Oddziale Opolskim SEP jak również w kraju. Corocznie Koło zajmuje jedno z czołowych miejsc w oddziałowym konkursie na najaktywniejsze Koło SEP, a w konkursie ogólnopolskim, gdzie pomimo tego, że jest to jedno z mniejszych Kół startujących w grupie B, plasuje się „pośrodku stawki” uczestników. Za swoją działalność Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole otrzymało w 2003 roku Srebrną Odznakę Honorową SEP, a roku 2023, podczas obchodów jubileuszu 45-lecia swojej działalności, otrzymało Złotą Odznakę Honorową SEP. Również Członkowie Koła, za swoją działalność prowadzoną zarówno na poziomie Koła jak i Oddziału Opolskiego, są systematycznie wyróżniani zarówno odznakami SEP jak i NOT.

Nagrodzeni członkowie Koła SEP nr 26 podczas obchodów 45-lecia