Kategorie
Aktualności

Prezentacja produktów Ex

Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole serdecznie zaprasza na prezentację produktów z certyfikatem Ex firmy ASE.

Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. to lider w bezpieczeństwie przeciwwybuchowym, oferujący między innymi:

• dobór, dostawy i serwisowanie urządzeń Ex elektrycznych i nieelektrycznych,
• wsparcie techniczne i projektowanie instalacji przemysłowych
• konsulting Techniczny i Szkolenia dla eksploatacji innych grup zawodowych.

Program spotkania:

1. Przegląd produktów i systemów ochronnych oraz usług, oferowanych przez Grupę ASE dla potrzeb zakładów energetycznych i innych (godz. 10.00- 10.20).

2. Podstawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów palnych na linii: producent urządzeń- użytkownik/ eksploatacja (godz. 10.20 -10.40).

3. Podstawa prawna dotycząca doboru, montażu i eksploatacji urządzeń i systemów ochronnych instalowanych w strefach zagrożonych wybuchem 1,2,21,22 (godz. 10.40 -11.00).

4. Dobór i oznakowane cechy budowy urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym instalowanych w strefach zagrożonych wybuchem gazu i pyłów palnych na instalacjach w elektrowni (godz.11.00- 11.30).

5. Wymagania prawne dotyczące oznakowania i dopuszczenia do eksploatacji kompletnych zestawów maszynowych w wykonaniu p.wybuchowym instalowanych w strefach zagrożenia wybuchem Ex (godz.11.30- 12.00).

6. Systemy oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w strefach zagrożenia wybuchem z wykorzystaniem opraw LED Ex (godz. 12.00-12.20).

7. Przegląd produktów i systemów z zakresu automatyki przemysłowej oraz systemów bezpieczeństwa w tym detektory gazów, tlenia, temperatury, ognia i płomienia jakie mogą powstać na instalacji przetwórstwa węgla w elektrowniach (godz.12.20-13.00).

8. Systemy uszczelnień kabli i rur układanych w przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego w tunelach i kanałach kablowych z wykorzystaniem produktów MCT (godz.13.00-13.20).

9. Przegląd i dobór elektrycznych systemów grzewczych stosowanych na instalacjach przemysłowych z przeznaczeniem do ogrzewania rur i zbiorników w strefach zagrożonych i nie zagrożonych wybuchem. Praktyczne przykłady wykonanych instalacji grzewczych dla energetyki (godz. 13.20-13.40).

10. Ochrona przed elektrycznością statyczną na instalacjach przemysłowych w tym: podstawa prawna, pomiary i sposoby likwidacji zagrożeń wywołanych zjawiskiem elektryczności statycznej (godz. 13.40-14.00).

11. Podstawy eksploatacji urządzeń oraz instalacji elektrycznych i nieelektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym w tym, przeglądy, naprawy i remonty- zaświadczenie poremontowe (godz. 14.00-14.30).