Władze Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole wybrane na kadencję 2017 – 2021

podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 16.11.2017 r.

 
Imię i nazwisko Funkcja E-mail Telefon
Rafał Kurzywilk Prezes Zarządu rafal.kurzywilk@sep26.opole.pl 661 890 788
Artur Tokarczyk Wiceprezes Zarządu
Benon Soppa Sekretarz
Mirosław Maciąg Skarbnik
Tomasz Grzebielec Członek Zarządu
Dariusz Łoziński Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Dariusz Lewicki Przew. Komisji Rewizyjnej
Henryk Czech Członek Komisji
Grzegorz Czioska Członek Komisji