PGE Elektrownia Opole SA

PGE Elektrownia Opole SA
 Zarząd PGE Elektrowni Opole SA

Tadeusz Witos
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

 

Jan Pilipionek
Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny
Józef Rogalski
Członek Zarządu
przedstawiciel pracowników

Powrót do początku


Rada Nadzorcza PGE Elektrowni Opole SA

Wojciech Ostrowski Przewodniczący Rady
Roman Walkowiak Wiceprzewodniczący
Edward Hudaszek Członek Rady
Wojciech Bielecki Członek Rady
Jerzy Kasperek Członek Rady
Stefan Czerwiński Członek Rady

Powrót do początku


PGE Elektrownia Opole SA

        PGE Elektrownia Opole SA zlokalizowana jest 12 km na północ od centrum miasta Opole w trójkącie między miejscowościami: Czarnowąsy, Brzezie, Borki. Usytuowanie elektrowni w tym rejonie zapewnia wyjątkowo korzystne warunki zasilania silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych regionów w południowo-zachodniej części kraju.

Widok na elektrownię z góry - kliknij na zdjęciu aby je powiększyć

Widok z góry na elektrownię

        Bliska odległość Elektrowni Opole od źródeł zaopatrzenia w paliwo - węgiel kamienny z kopalń Górnego Śląska - gwarantuje pewność i terminowość dostaw paliwa przez PKP, przy czym istnieje możliwość wykorzystania alternatywnego środka transportu w postaci transportu wodnego (kanał Gliwicki i rzeka Odra).
        W systemie elektroenergetycznym Elektrownia usytuowana jest w ciągu 400kV Mikułowa - Pasikurowice - Dobrzeń - Wielopole co podkreśla jej znaczenie jako źródła energii elektrycznej blisko granicy i rolę w wymianie energii między Niemcami-Polską-Czechami.

Plac przed biurowcem - kliknij na zdjęciu aby je powiększyć

Widok na plac przed biurowcem

        W roku 1998 Elektrownia Opole dysponuje czteroma blokami energetycznymi kondensacyjnymi o łącznej mocy osiągalnej 1519 MW (386MW+383MW+370MW+380MW), które zostały przekazane do eksploatacji kolejno w latach 1993, 1994, 1996 i 1997.
         Jest to obecnie najnowocześniejszy i najbardziej ekologiczny obiekt energetyki zawodowej w Polsce. Wszystkie procesy technologiczne w Elektrowni charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji, na najwyższym światowym poziomie. Elektrownia osiąga sprawność 37,5 % netto, a blok nr 4 - 38,8%.
        Jednocześnie koszt zainstalowania 1 kW mocy jest znacznie niższy od średniego kosztu przyjętego w Europie.
        Elektrownia Opole to polska myśl techniczna, dostawy z polskich fabryk, polskie wykonawstwo robót budowlano-montażowych. Urządzenia podstawowe Elektrowni są produkcji krajowej, zrealizowane na podstawie zakupionych licencji. Podstawowe parametry pracujących bloków:

- ciśnienie pary świeżej/wtórnej przed turbiną - 17,65/4,0 MPa

- temperatura pary świeżej/wtórnej przed turbiną - 535/535 oC

- wydajność kotła - 1150 t/h

        Poziom oddziaływania na środowisko naturalne sprowadzony został do minimum. Elektrownia spełnia w pełni standardy ochrony środowiska przyjęte w Europie Zachodniej.
        Wszystkie cztery bloki energetyczne Elektrowni Opole wyposażone zostały w instalacje mokrego odsiarczania spalin metodą wapienną konsorcjum SHL-Klöckner INA. Do budowy Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin użyto znacznych środków własnych Elektrowni. Poza tym na komplet wyposażenia ekologicznego składa się :

        Elektrownia Opole stała się pierwszą elektrownią w kraju, w której nie pozostają odpady. Popiół i żużel stały się półproduktem zagospodarowywanym w górnictwie, przemyśle cementowym, budownictwie i drogownictwie (nie tylko w kraju " sprzedaje się je również do Niemiec). Natomiast odpadowy gips z instalacji mokrego odsiarczania stał się surowcem przetwarzanym w wytwórni płyt kartonowo-gipsowych "Norgips Opole".

Nastawnia blokowa - kliknij na zdjęciu aby je powiększyć

Nastawnia blokowa

        Atutami Elektrowni Opole są nie tylko bardzo dobre wskaźniki emisji zanieczyszczeń lecz również bardzo mały wskaźnik awaryjności wśród polskich elektrowni zawodowych (w roku 1997 wynosił 0,4 %) i bardzo wysoki wskaźnik dyspozycyjności elektrowni (w roku 1997 wynosił 92,7 %).
        Wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej i niskie jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa znacząco wpłynęły na obniżenie kosztów produkowanej energii elektrycznej co daje Elektrowni Opole czołową pozycję wśród elektrowni zawodowych w Polsce.
      Elektrownia Opole to nowoczesna elektrownia produkująca energię elektryczną po bardzo niskich kosztach. Elektrownia Opole spełnia wymagania UCPTE w zakresie poziomu i szybkości regulacji, przystosowana jest do pracy na potrzeby własne. Zaawansowane są prace przystosowujące Elektrownię do pracy wyspowej.

Turbogenerator  - kliknij na zdjęciu aby je powiększyć

Turbogenerator

        Program rozwojowy Elektrowni Opole przewiduje budowę bloków 5 i 6 na parametry nadkrytyczne o sprawności wytwarzania energii elektrycznej około 45,40% netto i mocy łącznej ok. 900 MW.
        Jest jeszcze mało znany aspekt produkcji taniego ciepła z Elektrowni Opole dla miasta Opole (podobnie jak realizuje się to w Elektrowniach "Bełchatów" i "Połaniec"). Jest to ciepło odpadowe z procesu produkcji energii elektrycznej. Rurociąg łączący Elektrownię z miejskim kolektorem ciepłowniczym przy ul. Harcerskiej miałby długość ok. 9 km. Zarząd Elektrowni przedstawił swoją propozycję w świetle nowego prawa energetycznego stosownym instytucjom w Opolu.

Powrót do początku


Więcej informacji można uzyskać  na stronie domowej

 PGE Elektrowni Opole SA

http://www.elopole.bot.pl/


[Zarząd Koła] [Oddział Opolski] [Aktualności] [Historia Koła] [Z życia Koła]
[Elektrownia Opole] [Poczta] [Zajrzyj tam] [Strona główna] [Wyszukiwarki]
[Księga Gości] [Chat room] [Energetyka]